FELHÍVÁS

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Ordas településképi arculati kézikönyvének a településképi rendeletének készítéséről

az Eljr. rendelkezései és Ordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.15.) önkormányzati rendelete alapján a partnereket tájékoztatom és

  1. július 25-én 15 órakor az Önkormányzati Hivatalban tartandó lakossági fórumon ismertetem.

 

6/2017.(V.15.) önkormányzati rendelet alapján partner Ordas település közigazgatási területén:

  1. a) ingatlannal rendelkező személy
  2. b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
  3. c) bejegyzett egyház és civil szervezet

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők az Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében (6335 Ordas Kossuth u.8.) ügyfélfogadási időben 2017. augusztus 2-ig. és elektronikusan elérhető: www.ordas.hu

A településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos további információk a

http://lechnerkozpont.hu/cikk/tobb-szaz-abra-es-foto-a-szebb-telepuleskepert

http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf

web helyen találhatók.

Vélemények, javaslatok írásban papíralapon a polgármester címére (6335 Ordas Kossuth u. 8.) elektronikusan az ordasonk@citromail.hu címre küldhetők 2017.. augusztus 2-ig.

 

Ordas, 2017. július 7.                                Szabó Zsolt

polgármester

 

 

 

 

Hozzászólások

hozzászólás