Óvoda

.

Ha a gyermekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni.
 Ha a gyermekek hitelesen élnek, megtanulják mit jelent szeretni.
 Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek,
 megtanulják megkeresni a szeretetet a világban.”
/ Dorothy Loww Holtz /

Óvodánk Bács-Kiskun megyében a Duna bal partján  elterülő Ordas község központjában található, a Dunához és a Szelidi-tóhoz egyaránt közel.

A község óvodája több évtizeddel ezelőtt földesúri nyaraló volt, de máig megőrizte régi arculatát. A település létszámához igazodva minden igényt kielégítő, egycsoportos gyermekintézmény, a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel együtt.  Az óvodához nagy mozgáslehetőséget biztosító tágas udvar tartozik.

A vidéki élet, erősíti bennünk és óvodás gyermekeinkben a természet szeretetét, megbecsülését és megóvását. Helyi sajátosságaink meghatározó eleme a környezetünk. A nevelőmunkánk során kiemelt feladatként kezeljük a környezeti nevelés sajátosságait, a természetvédelmet, környezetvédelmet, az egészséges életmód kialakítását.

Arra törekszünk, hogy szűkebb-tágabb környezetünket megismertessük, megszerettessük és megóvjuk. Kihasználjuk a Duna és a  Szelidi-tó közelségét, annak élővilágát, élünk a környezetvédelmi, természetvédelmi nevelés megismertetésével. 2011-ben elnyertük a ’Zöld óvoda” címet.

Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, az anyanyelvi nevelésre és az egészséges életmód kialakítására.

A más településekről óvodánkba jelentkezőket szeretettel befogadjuk.

Vállaljuk a részképesség zavarral, magatartászavarral, beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztató fejlesztését, de van csoportunkban cukorbeteg gyermek is.

Intézményvezető: Borsodiné Vargacz Edit

Óvodapedagógus: Kirchkeszner Erzsébet

Elérhetőségünk:

Ordas Óvoda

Ordas Dózsa György út 38.

Tel. 78/ 426-785

 11935646_907097992659150_487547627_o