Településképi Arculati Kézikönyv

Ordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről: Településkép védelmi rendelet


 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Ordas településképi arculati kézikönyvének a településképi rendeletének munkaközi példányát az Eljr. rendelkezései és Ordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (V.15.) önkormányzati rendelete alapján véleményezésre bocsátom és

  1. november 30-én csütörtökön 13.00 órakor az Önkormányzati Hivatalban (6335 Ordas, Kossuth u. 8.) tartandó lakossági fórumon ismertetem.

6/2017.(V.15.) önkormányzati rendelet alapján partner Ordas település közigazgatási területén:

  1. a) ingatlannal rendelkező személy
  2. b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
  3. c) bejegyzett egyház és civil szervezet

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés véleményezési szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők az Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben 2017. december 8-ig.

Elektronikusan elérhető  www.ordas.hu  web helyről.

Vélemények, javaslatok írásban papíron vagy elektronikusan a polgármester címére (Szabó Zsolt, 6335 Ordas, Kossuth u.8.; ordasonk@citromail.hu.) küldhetők 2017. december 8-ig.

ORDAS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017

Államigazgatási és lakossági (partneri) egyeztetést megelőző példány 

Szabó Zsolt

polgármester