Iskola

.

Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ordas Általános Iskolája

„A gyerekek hihetetlenül hamar tanulnak! Csodálatos pedagógiai türelemmel szemlélni a testi, szellemi, lelki növekedést, kibontakozást, egy jó iskolában igazából minden nap egy új születés! Ekkor még sem a gyermek, sem a pedagógus nem tudja, hogy a nagy Isten milyen ajándékokat rejtett el a tanuló szívébe, értelmébe!(Böjte Csaba)

Az ordasi iskolát lassan 100 éve, hogy megalapította a helyi református egyház. Azóta sok kiváló ember hagyta el falait, akik ma is szívesen gondolnak az itt töltött évekre és látogatnak vissza oda,ahol megtanulták a betűvetést.Fenntartótól függetlenül a faluközösség egy emberként állt mindig az iskola megtartása és működése mellett. Intézmények nélkül, gyerekzsivaj nélkül előbb-utóbb egy település elsorvad, elcsendesedik. Lehetnek gyönyörű parkjai, szép épületei, zsibongó gyerekhad nélkül alvó faluvá válik.A mi kis iskolánk él és élni akar!Jelenleg a Klebersberg Intézményfenntartó Központ dunapataji iskolájának tagintézményeként működünk. Fennállása óta egyik specialitása, hogy még a mai modern korban is összevont tanítás folyik a falai között.Hosszú évek óta 2 pedagógus látja el a tanítást,jelenleg 1-4 összevonásban, egész napos iskolai formában. Négy korosztály egy kis családias közösséget alkot, amelyben a gyerekekmegtanulják segíteni, tolerálni egymást. A délelőtti és délutáni órákon kívül sok hasznos szabadidős tevékenység is belefér az egész napos iskolai életbe úgy, mint a játékfoglalkozás, kulturális és sporttevékenység és a könyvtári órák. Vagy a projekt napok: Föld Napja, Víz Napja, Költészet Napja. A környező és távolabbi települések pedagógusaival szívesen osztjuk meg tudásunkat, és adunk segítséget az összevonással kapcsolatos módszerek alkalmazásáról.A felújított iskolaépület a falu központjában található.  A színvonalas pedagógiai munkához minden –a modern kor legújabb technikai vívmányai-is rendelkezésünkre állnak: informatikai ellátottság, interaktív tábla, számítógépek, internet hozzáférés, amely nélkül a mai modern oktatás elképzelhetetlen. Nemcsak a szellemi, de a testi fejlődés feltételeihez szükséges eszközök is rendelkezésünkre állnak:tágas udvar, játékeszközök, modern gumiborítású pálya és a –számunkra-legszebb természeti környezet- a Duna és környéke. A tanulás mellett számos szabadidős programot is szervezünk.Pl.úszás, testvériskolai kapcsolat, színházlátogatás, kirándulások. Fontosnak tartjuk a hagyományok megismerését, ápolását, a generációk tiszteletének kialakítását, ahazafiasságra nevelést. Minden évben megrendezzük és részt veszünk népünk nemzeti ünnepeivel kapcsolatos rendezvényein (Március 15. Október 23. stb) valamint egyéb ünnepeken, rendezvényeken, mint pl. az Idősek Napja.Fontos szempontnak tartjuk a nyitottságot, hogy minél többen betekintést nyerjenek az iskolában folyó pedagógiai munkába. Ezen kívül a külső kapcsolatok ápolásával az ide járó gyermekek megtanulhatják és megismerhetik más intézmények,és az ott dolgozó emberek életét, munkáját.

Mindezek mellett a további jövőhöz, fenntarthatósághoz a falu együttgondolkodása és támogatása továbbra is szükséges, hogy kisiskolánkba még sokáig megszólaljon a csengő szeptember elsején.

 Kozákné Szentgyörgyi Ilona és Varga Attiláné tanítók