ORDAS Településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete

ORDAS

Településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§(1) szerinti partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának ismertetője

  1. június

 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

A településképi arculati kézikönyv a vonatkozó jogszabályi előírásnak *megfelelően készül a következők szerint:

szemléletformáló célt szolgál

a település teljes közigazgatási területére készül

meghatározza a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A  településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeinek tájrendezési, településtervezési, örökségvédelmi fejezetinek felhasználásával készül az arculati kézikönyv.

 

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

A vonatkozó jogszabályi előírásnak* megfelelően készül a következők szerint:

-település teljes közigazgatási területére készül.

-megállapítja:  a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét

a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket,

a településképi követelményeket, amely lehet területi építészeti, egyedi építészeti és a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésre (a továbbiakban együtt: reklámhordozók), továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény.

– a helyi területi vagy egyedi védelemmel érintett területre és elemre vonatkozó településképi követelmény megengedő, tiltó vagy kötelező követelményként egyaránt meghatározható.

– a településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó településképi követelmény csak megengedő vagy tiltó követelményként határozható meg.

-egyéb területek esetében csak egyedi építészeti követelmény, ezen belül is csak építmény anyaghasználatára vonatkozó, tiltó építészeti követelmény határozható meg.

 

A helyi építési szabályzatban lévő településképi szempontú előírásai és a helyi védelemre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével, illetve azok településképi rendeletbe való beemelésével készül a munkarész.

* a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21.§

Hozzászólások

hozzászólás